Fagdag

Fagdag om ASK og autisme Ålesund

Beskrivning

Bilde1.jpg

Tobii Dynavox inviterer til fagdag om ASK og autisme 07.03.2024 i Ålesund


Dato: Torsdag 07.03.2024 kl. 10-15


Påmelding: Fagdagen er gratis og har begrenset antall plasser. Vi anbefaler å være rask med påmelding, da tidligere fagdager har blitt fulle raskt. Påmelding innen 01.03.24. Påmelding er bindendende, slik at vi kan bestille lunsj i forkant


Sted:NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal, Langrabben 4, 6013 Ålesund


Målgruppe:Innholdet vil være tilpasset fagpersoner som jobber med barn og ungdom med autisme, som pp-rådgivere og spesialpedagoger. 


Under denne fagdagen vil vi se på ulike aspekter av ASK og hvordan det kan støtte personer med autismespekterforstyrrelser og personer med lignende kommunikasjonsvansker. Denne dagen vil vi blant annet se på hvem som har behov for ASK og hvordan en kan jobbe med dette. Det vil bli gitt innsikt i de nyeste forskningsfunnene og beste praksis innen ASK-intervensjoner, samt praktiske verktøy og ressurser som kan brukes i dagliglivet.


Bruk av ASK kan hjelpe personer med autisme med å utvikle bedre kommunikasjonsevner, redusere frustrasjon og stress i hverdagen, og å bidra til sosial og kognitiv utvikling. Det er derfor et verdifullt verktøy for å forbedre livskvaliteten til denne gruppen. Vi ser frem til en inspirerende dag med fokus på fordelene ved ASK i denne konteksten.


Program:

Introduksjon til ASK og Autisme

Språkutvikling med ASK

Kommunikasjon eller kognisjon: Hva er formålet med symbolene?

Modellering

Talemaskin for barn med Autisme


Fagdagen vil bli holdt av vår logoped og spesialpedagog Maria Andvik Hoaas. Maria har jobbet med barn med autisme på flere arenaer. Hun er ny i teamet vårt i Tobii Dynavox og kommer fra en stilling i PP-tjenesten.


Vi bruker våre egne programvarer og produkter som eksempler. Kurset vil likevel være relevant for de som har andre hjelpemidler eller som bruker ASK på print.  

Utbildningstyp
Fagdag

Presentatören
Maria Andvik Hoaas

Pris
Kostnadsfri

Tid
10:00 - 15:00 CET

Datum
07-03-2024

Plats
KOMMER
Norway

Registrera

Fagdag om ASK og autisme Ålesund

Thursday, March 07, 2024 10:00 - 15:00 CET

Se till att kryssa i rutan längst ner i formuläret för att bekräfta vår integritetspolicy

För att vi ska kunna ge dig support behöver vi behandla din personliga data i enlighet med to our privacy policy. *

Se till att du har lämnat all nödvändig information enligt ovanstående anvisningar.