CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content
Programvareopplæring

Registrera dig nu

Webinar: Tidlig intervensjon med øyestyring

Beskrivning

Barn med alvorlige motoriske vansker, som ikke klarer holde på gjenstander, har ufrivillige bevegelser og ikke klarer å sitte selv, kan erverve tilleggsvansker med å oppfatte, tenke og se sammenhenger, samspill og språkutvikling. 


Noe av årsaken til tilleggsvanskene vil være at barn er avhengig av å klare ting selv og kunne deltaaktiviteter for å få nødvendige erfaringer. Lek er kanskje den aktiviteten som gir mest glede og læring i små barns liv og det er en arena der barnet kan bygge selvtillit, samhandle med andre barn og lære om seg selv. Med store motoriske vansker må leken og lekemiljøet tilpasses ferdighetene. Én måte å tilby individuelt tilpasset lek og utvikling er øyestyring.


Med gøyale øyestyrte aktiviteter kan barnet få erfare å påvirke innholdet på en dataskjerm. Med blikket kan barnet delta i både regissert og ikke-regissert lek, lære seg å utforske og opparbeide seg evnen til å ta valg, og lære av dem. For noen vil øyestyring være en betjeningsform som barnet må beherske for å få tilgang til undervisningsmateriell og kommunikasjonshjelpemiddel, og da er det enda viktigere å komme i gang så tidlig som mulig.


 I dette nettbaserte seminaret tar vi for oss elementene:


  • Utforske ulike skjerm-miljø
  • Lære sammenhengen årsak-virkning
  • Utføre oppgaver og spille enkle aktiviteter 

-

-

Utbildningstyp
Programvareopplæring

Presentatören
Thor Ervik

Pris
Kostnadsfri

Tid
12:30 - 13:30 CET

Datum
Thursday, November 18, 2021

Plats
Onlinemöte

Liknande event

SEP
21
Virtual (non-CEU)
SEP
21

Low-Tech Tools for Symbol-Supported Communicators

21-09-2021
16:00-16:45 CET
Onlinemöte
Virtual (non-CEU)
SEP
21
Virtual (non-CEU)

Registrera

Webinar: Tidlig intervensjon med øyestyring

Thursday, November 18, 2021 12:30 - 13:30 CET

Se till att kryssa i rutan längst ner i formuläret för att bekräfta vår integritetspolicy

För att vi ska kunna ge dig support behöver vi behandla din personliga data i enlighet med to our privacy policy.