Coronavirus och resurser - Tobii Dynavox SE
CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Covid-19 resurser och policy

Covid-19 resurser och policy

Covid-19 resurser och policy

Överblick

Covid-19 uppdateringar

Vi har anpassat våra metoder för att hålla oss säkra i denna tid som saknar motstycke. Vi erbjuder också stöd och support helt kostnadsfritt för att hjälpa lärare, föräldrar och elever under pandemin.

Tobii Dynavox medarbetare genomför en onlinebedömning

Anpassningar

Vi hjälper dig på säkrast möjliga sätt under pandemin, oavsett om det är personlig hjälp via virtuell service som bedömning eller utbildning.

Läs mer >


Tobii Dynavox tekniker som arbetar med reparation i en säker miljö

Försiktighetsåtgärder

Se närmare på hur vi gör för att arbeta under största möjliga säkerhetsstandard, och vilka rekommendationer som vi ger våra kunder.

Läs mer >

Vi inför försiktighetsåtgärder

Se närmare på en rad stödmaterial som är relaterade till Coronavirus, där många resurser fokuserar på lektioner i hemmet.

Tobii Dynavox-enhet med TD Snap

Kommunikation och inlärning

Vi erbjuder flerspråkiga set med PCS symboler och undervisningsmaterial om viruset, samt sidor med coronavirus som ämne för vår symbolstödda kommunikationsapp TD Snap. Logga in eller skapa ett konto på myTobiiDynavox.com för att ladda ner ännu mer aktiviteter på temat coronavirus.


Sjukhusvistelse

Kommunikationssidor för utskrift finns tillgängliga på många språk. De hjälper patienter som inte kan tala att kommunicera sina behov till vårdpersonalen.


PCS kommunkationstavla som hjälp vid handtvätt, steg för steg

Inlärning i hemmet

Ett set med coronavirusrelaterade aktiviteter hjälper elever med speciella behov att lära sig hemifrån. Inklusive symboler på temat som är kompatibla med alla Boardmakerversioner.

Distansundervisning

I dessa tider är distansundervisning och träning hemma livsviktigt. Här har vi samlat det som hjälper dig att klara förändringen.

Hjälp barn att förstå

Förändringarna under pandemin och ändrade rutiner kan skapa oro för många. Underlätta kommunikationen och förståelsen med den här uppsättningen av resurser för bildstödd kommunikation (PCS®):


Hälsosamma rutiner hemma

Att förbli frisk nu är av största vikt. Vi har skapat kommunikationstavlor med allt från bästa tipsen för att bibehålla en god hälsa, till naturliga sätt att väva in hygien i din hemundervisning.

Elev som lär sig rutiner hemma via en PCS kommunikationstavla

TD Snap verktyg

Använder du redan TD Snap finns här några verktyg där coronavirus-relaterade ämnen och stöd för hemundervisning ingår. Har du inte appen än? Ladda ner den kostnadsfria testversionen.


PCS bakgrunder

Behöver du något som gör dina videolektioner mer intressanta? Upptäck våra nya PCS bakgrunder, kompatibla med Zoom och Teams.

Logga in på myTobiiDynavox för fler resurser på andra språk >

Tobii Dynavox PCS bakgrunder för videomöten

Relaterade produkter

TD Snap ikon

TD Snap

Ett flexibelt AKK-program med lösningar för olika behov, komplett med verktyg och resurser.

Läs mer >


Pathways for Core First ikon

Pathways for Core First

En kostnadsfri hjälpapp för TD Snap, fylld med råd som hjälper dig att lyckas med AKK.

Läs mer >


Boardmaker 7 ikon

Boardmaker 7

Ett komplett verktyg för att skapa bildstödsmaterial, med tillgång till mer än 40 000 PCS-symboler.

Läs mer >

Våra riktlinjer för säkerhet

Vi gör vårt yttersta för att hjälpa alla dem som inte kan göra sin röst hörd, där många av dessa individer är högriskpersoner för Covid-19. Vi fortsätter arbeta tillsammans via videokonferenser, direktsända och inspelade webbinar, telefon och e-post med tydliga riktlinjer för säkerhet.

Man and woman in online meeting wearing masks

Support

Vi stödjer dedikerat AKK-gemenskapen under Covid-19 pandemin inklusive leverans av hård- och mjukvara. Vi kommer också att erbjuda virtuellt stöd och vårt team är redo och utbildade så att de kan möta dig och eller dina klienter personligen om det krävs.


Säkerhet

Säkerheten för våra konsulter och alla de vi träffar har högsta prioritet. Vi följer kontinuerligt rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) och Smittskyddsinstitutet liksom lokala och nationella riktlinjer. Du kommer att se att vi följer detta nästa gång du träffar din kontaktperson i ett personligt möte.

Teenage boy wearing a mask to protect him from Covid

Mother helping her child put on a mask to keep her safe

Våra policys

  • Alla mötesdeltagare får frågan om de är feberfria inför ett möte

  • Alla mötesdeltagare blir ombedda att svara på frågor om symtom

  • Alla mötesdeltagare måste använda munskydd eller ansiktsskydd under mötet, som vi kan tillhandahålla


Våra åtaganden

  • Vi rengör och desinficerar all utrustning vi tar med enligt korrekt procedur
  • Vi kommer att hålla 2 meters distans närhelst det är möjligt
  • Vi kommer att använda skyddsutrustning, så kallad personal protective equipment (PPE)
Young boy in home wearing a mask

Three male colleagues meeting in an office wearing masks

Här för dig

Vi värnar om allas hälsa och genom att iaktta försiktighetsåtgärder maximerar vi säkerheten. Vi har goda möjligheter att fortsätta stödja AKK-gemenskapen genom den här svåra tiden. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om våra riktlinjer.

Försiktighetsåtgärder

Vi tar din hälsa och säkerhet på största allvar och vi har infört en rad åtgärder för att skydda våra kunder och anställda.

Gemensamma områden

Gemensamma områden inkluderar ledstänger, kök, bord, skummaskiner, förpackningsbord, dörrhandtag, diskbänkar, vattenkranar, kaffemaskiner, vattenautomater och andra apparater. Hyresvärdarna ser till att alla gemensamma ytor torkas av med Lysol som första insats, för att sedan spraya alla ytor och lämna desinficeringen minst 2 minuter för att döda alla bakterier och virus. Vi använder även ett externt städbolag två gånger per dag för att bidra till att hålla gemensamma ytor rena. Varje logistikteam håller minst 2 meters avstånd när de sköter de dagliga uppgifterna. Virus kan överleva på kartong I 24 timmar och på plast i upp till 72 timmar. Alla returer, hyrda, testade och reparerade enheter hamnar i karantän i 72 timmar innan de öppnas. Alla nya inventarier och förpackningar som levereras isoleras i 24 timmar innan de öppnas eller flyttas till lager. Efter 24-72 timmar öppnas paketen och personalen bär handskar och munskydd.

Förslag för våra kunder

COVID-19 kan klara sig upp till 24 timmar på kartong och 72 timmar på plast. Vi rekommenderar våra kunder att låta paket vara oöppnade i 24 timmar eftersom vi levererar alla våra enheter i kartongklädda förpackningar. Som en extra försiktighetsåtgärd kan man använda handskar och munskydd. Släng förpackningar direkt och torka av innehållet med en desinfektionsservett.

Reparationer

Viruset kan klara sig 72 timmar på ytor, så reparationsärenden isoleras i 72 timmar. Vid kvittens har reparatören och fraktpersonalen handskar, torkar av enheter och tillbehör med desinfektionsservetter. Reparationen överlämnas till reparatören, som har handskar under hanteringen och avslutar med att torka av enheten med desinfektionsservett. Reparatören lämnar över till distributionsansvarig som igen torkar av enheten och eventuella tillbehör som bifogats. Hela teamet torkar av sina arbetsstationer minst två gånger per dag.

Uthyrning

Viruset kan klara sig 72 timmar på ytor, så varje enhet som kommer tillbaka från uthyrning/lån isoleras i 72 timmar innan de hanteras. Vid kvittensen tar en handskförsedd tekniker emot, torkar av enhet och eventuelle tillbehör med desinfektionsservetter. Enheten lämnas därefter över till en tekniker för dokumentering för vidare transport. Därefter torkas enheten av igen. När beställningen är emottagen tas enheten ner från hyllan, torkas av igen och skickas till kund. Hela uthyrnings/test teamet rengör sina arbetsytor minst två gånger per dag.

Frakt

Varje distributör har handskar som byts en gång per timma. Efter en timme kasseras handskarna och de tvättar händerna innan de tar på nya handskar. Distributören rengör sina arbetsytor två gånger per dag. De rengör även gemensamma ytor, som skummaskiner och förpackningsbord två gånger per dag. Varje enhet som berörs eller flyttas från en förpackning rengörs med desinfektionsservett när den hanteras inför frakt. Teamet använder också handskar när de sätter ihop monteringslösningar eller packar tillbehör som ska bifogas vid beställningen.

Produktion

Produktionsteknikerna rengör sina arbetsstationer två gånger per dag. När de är klara med hanteringen av enheterna rengör de varje enhet innan den förpackas igen och läggs på hyllan till distributionsteamet. Raster rengörs efter tillverkning och placeras i en försluten plastförpackning.

Lager / mottagning

Viruset kan klara sig 24 timmar på kartongförpackningar och 72 timmar på plastytor, därför sätter vi inkommande lagerartiklar i karantän i 24 eller 72 timmar innan vi hanterar dem. Lagerpersonal och inköpsteamet arbetar tillsammans för att säkerställa tidsperioden som krävs, baserat på tillgång. Mottagningspersonalen har handskar och munskydd under leveransen. När vi tar emot returer isoleras de i 72 timmar innan de öppnas. Därefter desinficeras de av personalen som har handskar och munskydd på, eventuella tillbehör rengörs eller slängs.

Personlig skyddsutrustning (PPE)

Tobii Dynavox förser all personal med skyddsutrustning. Personal som arbetar i någon form av kundsammanhang måste använda munskydd eller visir. Kundansvarig eller annan extern personal ska ha handskar när de arbetar vid demonstration, service, assistans eller installationer. Om handskarna inte lämpar sig för arbetet ska handskar vara på tills alla ytor, enheter och tillbehör har desinficerats (servetter eller spray) i enlighet med förpackningsdirektiven. Ytterligare skyddsutrustning finns tillgängligt i form av handrengöring, servetter, visir och annan skyddsutrustning.

Personliga besök

Kundansvariga förtestas för COVID-19 symtom eller risker med planerade mötesdeltagare före personliga möten. Allt för att minimera risken för virusspridning för både vår personal och framtida deltagare vid personliga besök. Resultat sparas för rapportering och spårningsändamål.

Demonstrationsutrustning

Alla enheter rengörs med desinfektionsmedel efter varje användning och mellan demonstrationer. Företaget tillhandahåller kundansvariga med desinfektionsservetter. Vi erbjuder Clorox Healthcare eller liknande kliniskt godkända servettprodukter. Instruktioner för rengöring finns tillgängligt i enheternas manualer på företagets hemsida.