Animega-is - Tobii Dynavox SE
CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Animega-is

Animega-is är en evidensbaserad app som är skapad för att stimulera språk- och kommunikationsutvecklingen hos elever som är i färd med att upptäcka skriftspråkets mysterier. Det interaktiva programmet stimulerar elevernas tankar och förståelse för skriftspråket. Programmet är avsett att utforskas av eleven med stöd av och i samspel med en lärare eller förälder. Animega-is innehåller 55 uppgifter fördelade över sex olika nivåer som kan nås antingen i läget Skapa eller läget Test. Finns tillgänglig för iPad, och kommer snart för även Windows-enheter.

Specifications

Animega-is gör läs- och skrivinlärning roligt

Upptäck hur Animega-is fungerar. Se demonstrationsvideon som är full av roliga exempel på interaktiva meningar som sätts ihop med videor och animationer. Med över 5000 möjliga meningar och deras motsvarande videoklipp kommer eleverna att älska att interaktivt bygga meningar och lära sig läsa och skriva direkt i appen.