Om Oss - Tobii Dynavox SE
CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Om oss

Om oss

Om oss

Överblick

Om Tobii Dynavox

Vi är ett team som arbetar för att hjälpa människor med kommunikations- och rörelsenedsättningar att leva rikare och mer självständiga liv.

Tobii Dynavox tekniskt hjälpmedel som används av mamma och dotter

Power to be You:
Så att du kan vara dig själv

Vår teknologi hjälper både dem som använder den och personerna runtomkring dem – föräldrar, syskon, nära släktingar, vårdpersonal och andra de möter i vardagen. Vi vill ge personer med kommunikations- och rörelsenedsättningar möjlighet att själva bestämma vad de ska säga och göra på sina egna villkor.


Lösningar för ett bättre liv

Vi har lagt stor energi på att säkra att våra tekniska hjälpmed för alternativ-och kompletterande kommunikation (AKK) är lätta att använda och tål vardagslivets påfrestningar. Oavsett om du behöver tekniska hjälpmedel, en app, ögonstyrning för datorn, utskrivningsbart material eller specialistträning är vårt mål att utveckla produkter som är praktiska och effektiva.

Tobii Dynavox AKK som används av far och dotter för att kommunicera

Tobii Dynavox historia

Grunden för Tobii Dynavox vilar på två pionjärer inom tekniska hjälpmedel: Svenskbaserade Tobii Technology och DynaVox i USA. År 2014 gick företagen ihop för att ge en röst till personer med funktionsnedsättningar över hela världen.

Möt Tobii

Med start 2001 började Tobii Technology sälja ögonspårningsteknik för att spåra och tolka ögonrörelser. Med blickanalyserna uppnås goda insikter i mänskligt beteende inom områden som psykologi, idrott och marknadsundersökningar. I samband med en demo av tekniken sommaren 2003, träffade Tobiis grundare en specialist inom kommunikationshjälpmedel, Dr. Mick Donegan. Dr. Donegan såg snabbt nya möjligheter, där datorer skulle kunna användas för ögonstyrning och underlätta för personer med fysiska och verbala funktionsnedsättningar. Tobii var snabbt med på noterna och skickade en enkel demo-app för att utvärdera potentialen för kommunikationshjälpmedel.

I september samma år började Dr. Donegan arbeta med Tobii-programmeraren Kirk Ewing för att skapa ett gränssnitt för ett ögonstyrningssystem. Arbetet resulterade i lanseringen av MyTobii D10, den första ögonstyrda AKK-enheten. Kort därpå kom versionen för surfplatta, MyTobii P10.

Med lanseringen av MyTobii P-Serien, det första ögonstyrda AKK-systemet, började Tobii bygga en internationell närvaro och öppnade kontor i USA år 2004, i Tyskland 2007 och redan året därpå i Kina och Japan. Den nordamerikanska expansionen fortsatte 2008 med förvärvet av Assistive Technology Inc. grundat 1983 av läkare vid Boston Children’s Hospital, som utvecklade verktyg för att hjälpa barn med funktionsnedsättningar.


Möt DynaVox

1983 var Gary Kiliany, doktorand vid Carnegie-Mellon University, volontär på the Rehabilitation Institute of Pittsburg. Här mötte han en kvinna med cerebral pares som inte kunde prata. Med hjälp av Professor Mark Friedman, skapade Killiany ”the EyeTyper” en enhet som lät kvinnan skriva och få fram det hon ville säga. Tillsammans med Tilden Bennett, en lokal affärsman, bildade Killiany och Friedman Sentient Systems Technology, Inc. De massproducerade och marknadsförde tre generationer av Eyetyper över hela USA. Enheter som gav amerikaner med språknedsättningar möjlighet att kommunicera.

1991, levererade Sentient Systems de första DynaVox-märkta produkterna – AKK-enheter med pekskärmar med dynamiska skärmar. Två år senare, introducerade företaget lösningar för ord- och grammatikförslag som snabbade upp kommunikationen. Den här beröringsstyrda teknologin skulle bli DynaVox signaturprodukt.

År 1998 slogs Sunrise Medical ihop med Sentient Systems och blev DynaVox Systems Inc. Runt samma tid hade den vanligaste AKK-användaren utvecklats från skolbarn med medfödda fysiska nedsättningar till att omfatta vuxna som överlevt skallskador, strokes och andra olyckor som medfört att de inte längre kunde tala. Ungefär samtidigt ledde DynaVox ett lobbyingarbete som resulterade i statligt kostnadsstöd för AKK-enheter. En milstolpe som skulle visa sig fördelaktig för tusentals människor.

Under 2000-talet fortsatte DynaVox att sätta ny branschstandard för bärbara AKK-enheter, som lanseringen av EyeMax, en enhet som kan styras med ögonen.

Starkare tillsammans

Två pojkar som använder AKK teknologi och ger varandra en high five

I och med förvärvet av DynaVox i maj 2014 kombinerades två företag som båda ägnar sig åt att höja livskvaliteten för människor med kommunikations- och rörlighetsnedsättningar. Vid den här tiden hade Tobii etablerats som den ledande leverantören av ögonstyrda lösningar för kommunikation och dator/miljöåtkomst för personer med tillstånd som ALS, Rett syndrom, ryggmärgsskada och cerebral pares. Samtidigt var DynaVox ledande inom AKK-lösningar för tal, språk och inlärning relaterat till autism, afasi, cerebral pares och andra neurologiska funktionsnedsättningar.


Kombinationen av de två företagen som ett Tobii Dynavox gav en starkare geografisk närvaro på befintliga och framväxande marknader runt om i världen.

Idag har Tobii Dynavox kontor i Stockholm, Pittsburgh, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Taiwan. Med nära 500 anställda och ett globalt nätverk av partners når företaget tusentals människor som med tekniska hjälpmedel får möjlighet till ett rikare och mer självständigt liv.

Två Tobii Dynavox anställda sida vid sida framför enheter