Om Oss - Tobii Dynavox SE
CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Om oss

Om oss

Om oss

Överblick

  • Överblick
  • Tobii Group
  • Historia

Om Tobii Dynavox

Vi är ett team som arbetar för att hjälpa människor med kommunikations- och rörelsenedsättningar att leva rikare och mer självständiga liv.

Tobii Dynavox tekniskt hjälpmedel som används av mamma och dotter

Power to be You:
Så att du kan vara dig själv

Vår teknologi hjälper både dem som använder den och personerna runtomkring dem – föräldrar, syskon, nära släktingar, vårdpersonal och andra de möter i vardagen. Vi vill ge personer med kommunikations- och rörelsenedsättningar möjlighet att själva bestämma vad de ska säga och göra på sina egna villkor.


Lösningar för ett bättre liv

Vi har lagt stor energi på att säkra att våra tekniska hjälpmed för alternativ-och kompletterande kommunikation (AKK) är lätta att använda och tål vardagslivets påfrestningar. Oavsett om du behöver tekniska hjälpmedel, en app, ögonstyrning för datorn, utskrivningsbart material eller specialistträning är vårt mål att utveckla produkter som är praktiska och effektiva.

Tobii Dynavox AKK som används av far och dotter för att kommunicera

Tobii Group

Vi är en del av Tobii-koncernen där alla brinner för att dela vår omfattande kunskap och erfarenhet av ögonstyrning.

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox har huvudkontor i Sverige och är en del av Tobii koncernen som omfattar Tobii Tech och Tobii Pro. Vi är den ledande leverantören av tekniska hjälpmedel och lösningar för personer med kommunikations- och rörelsenedsättningar. Vi hjälper tusentals individer med funktionsnedsättningar som afasi, autism, cerebral pares, ALS, muskeldystrofi, Retts syndrom och ryggmärgsskador att leva rikare och mer självständiga liv.


Boardmaker

Boardmaker (tidigare Mayer-Johnson) är en välkänd medlem av Tobii Dynavox-familjen. Det är mest känt för Boardmaker-programvaran och Boardmaker Online som erbjuder publicerings- och redigeringsverktyg för att skapa interaktiva, symbolbaserade aktiviteter och material för elever som får specialundervisning. Våra egna Picture Communication Symbols (PCS®) används både i vår Boardmaker och Tobii Dynavox programvara.


Tobii Pro och Tobii Tech

Tobii Pro arbetar med forskare och vetenskapsmän för att studera mänskligt beteende med hjälp av ögonspårning. Tobii Tech samarbetar med tillverkare av originalutrustning för att integrera ögonstyrning i sina egna produkter. Även om Tobii Pro, Tobii Tech och Tobii Dynavox har olika fokusområden, delar vi kunskap och erfarenhet inom ögonstyrning. Ett samarbete som hjälpt oss att utveckla vår omfattande patentportfölj.

Tobii Dynavox historia

Grunden för Tobii Dynavox vilar på två pionjärer inom tekniska hjälpmedel: Svenskbaserade Tobii Technology och DynaVox i USA. År 2014 gick företagen ihop för att ge en röst till personer med funktionsnedsättningar över hela världen.

Möt Tobii

Sedan grundandet 2001 har Tobii Technology varit synonymt med kraften av det mänskliga ögat. Medgrundarna Henrik Eskilsson och Mårten Skogö samarbetade med uppfinnaren John Elvesjö från Stockholms Kungliga Tekniska Högskola och startade verksamheten i ett garage. Tobii sålde sin första ögonstyrningsenhet 2002. De första två åren producerade företaget ögonstyrningsteknik för blickanalys som spårar och tolkar ögonrörelser, för att se var och vad människor tittar på och hur de bearbetar sin omgivning. Blickanalysen ger goda insikter i mänskligt beteenden inom områden som psykologi, friidrott och marknadsundersökningar.

Sommaren 2003 träffade Dr Mick Donegan de tre Tobii grundarna i samband med en demo av tekniken. Som specialist inom tekniska hjälpmedel såg Dr. Donegan möjligheten att låta datorer användas för ögonstyrning som hjälp för människor med fysiska och verbala nedsättningar. Tobii var snabbt med på noterna och skickade en enkel demo-app för att utvärdera potentialen för tekniskt hjälpmedel. I september började Dr. Donegan arbeta med Tobii-programmeraren Kirk Ewing för att skapa ett gränssnitt för ett ögonstyrningssystem. Arbetet resulterade i lanseringen av MyTobii D10, den första ögonstyrda AKK-enheten. Kort därpå kom versionen för surfplatta, MyTobii P10.

Med lanseringen av MyTobii P-Serien, det första ögonstyrda AKK-systemet, började Tobii bygga en internationell närvaro och öppnade ett kontor i USA 2004, i Tyskland 2007 och redan året därpå i Kina och Japan. Den nordamerikanska expansionen fortsatte med förvärvet av Assistive Technology Inc. 2008, grundat 1983 av läkare vid Boston Children’s Hospital som utvecklade verktyg för att hjälpa barn med funktionsnedsättningar.


Möt Dynavox

Tobii's Dynavox-del startades 1983 när en grupp doktorander vid Carnegie-Mellon Universitetet gjorde volontärarbetade på the Rehabilitation Institute of Pittsburgh för ungdomar med funktionsnedsättningar. En av studenterna, Gary Kiliany, träffade en kvinna med cerebral pares som inte kunde prata. Med hjälp av Professor Mark Friedman, skapade Killiany “the EyeTyper” en enhet som lät kvinnan skriva och få fram det hon ville säga. Tillsammans med Tilden Bennet, en lokal affärsman, bildade Killiany och Friedman Sentient Systems Technology, Inc. De massproducerade och marknadsförde tre generationer av EyeTyper över hela USA, som gav Amerikaner med språknedsättningar möjligheten att kommunicera. Sentient Systems sålde patentet till US Navy och återinvesterade intäkterna i företaget.

År 1991, levererade Sentient Systems produkter märkta DynaVox, de första AKK-enheterna med pekskärmar med dynamiska skärmar. Två år senare introducerade företaget ord- och grammatikförslag som snabbade upp kommunikationen. Den här beröringsstyrda teknologin skulle bli DynaVox signaturprodukt och enheterna hade fler åtkomstmetoder som kontakt, röst och ögonskanning. År 1998 gick Sunrise Medical ihop med Sentient Systems och blev DynaVox Systems Inc.

År 2000 var den vanligaste AKK användaren barn i skolåldern med medfödda fysiska nedsättningar. Nu omfattades snabbt även vuxna överlevande av skallskador, strokes och andra olyckor som medfört att de inte längre kunde tala. Ungefär samtidigt ledde DynaVox ett lobbyingarbete som resulterade i statligt kostnadsstöd för AKK-enheter. En milstolpe som skulle visa sig fördelaktig för tusentals människor. År 2004 förvärvades företaget Mayer-Johnson, skapare av Boardmaker specialutbildningsprogram och de egna PCS-symbolerna som idag finns på våra Tobii Dynavox-enheter.

Under 2000-talet fortsatte DynaVox att sätta ny branschstandard för bärbara AKK-enheter. Företaget började också experimentera med ögonstyrd teknologi och 2008 lanserades EyeMax - en enhet som kan styras med ögonen.

Starkare tillsammans

Två pojkar som använder AKK teknologi och ger varandra en high five

I och med förvärvet av DynaVox i maj 2014 kombinerades två företag som båda ägnar sig åt att höja livskvaliteten för människor med kommunikations- och rörlighetsnedsättningar. Vid den här tiden hade Tobii etablerats som den ledande leverantören av ögonstyrda lösningar för kommunikation och dator/miljöåtkomst för personer med tillstånd som ALS, Rett syndrom, ryggmärgsskada och cerebral pares. Samtidigt var DynaVox ledande inom AKK-lösningar för tal, språk och inlärning relaterat till autism, afasi, cerebral pares och andra neurologiska funktionsnedsättningar.


Kombinationen av de två företagen som ett Tobii Dynavox gav en starkare geografisk närvaro på befintliga och framväxande marknader runt om i världen.

Idag har Tobii Dynavox kontor i Stockholm, Pittsburgh, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Taiwan. Med nära 500 anställda och ett globalt nätverk av partners når företaget tusentals människor som med tekniska hjälpmedel får möjlighet till ett rikare och mer självständigt liv.

Två Tobii Dynavox anställda sida vid sida framför enheter