Power to be You

Power to be You

Kommunikationshjälpmedel

Kommunikationsappar, samtalsapparater och ögonstyrning för personer med kommunikationsutmaningar.

woman using Tobii Dynavox AAC device outside

The Power of a Voice

En film om kommunikationshjälpmedel och dess livsförändrande effekter.

Läs mer

Tobii Dynavox TD Pilot, samtalsapparat

Ögonstyrning för iPad

Vi introducerar TD Pilot, en ögonstyrd samtalsapparat för iPad.

Läs mer

Apple, iPad, iPad Air och iPad Pro är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Möt Allistair

Med hjälp av AKK delar Allistair kunskap med sin familj och sitt nätverk.

Upptäck mer

Flicka med Tobii Dynavox Indi AKK enhet

Möt Ava

Följ Avas kommunikationsresa när hennes familj uppmuntrar hennes läs- och skrivkunnighet.

Upptäck mer
Grupp med människor på ett Tobii Dynavox utbildningstillfälle för AKK

Utbildning