Customer Support

Vilket program behöver du hjälp med?

Här finns en mängd material som hjälper dig att lyckas med dina kommunikationsprogram eller mjukvara för åtkomst. Se filmer, ta del av frågor och svar och annan dokumentation som är bra att ha.

TD Snap ikon

TD Snap

TD Talk Ikon

TD Talk

TD Control logo

TD Control

TD Browse ikon

TD Browse

TD Phone icon

TD Phone

Tobii Dynavox Communicator 5 Ikon

Communicator 5

Tobii Dynavox Snap Scene ikon

Snap Scene

Tobii Dynavox Pathways for Core First Ikon

Pathways for Core First

Tobii Dynavox Pathways for Snap Scene Ikon

Pathways for Snap Scene

Tobii Dynavox Gaze Viewer Ikon

Gaze Viewer

Tobii Dynavox Gaze Point Ikon

Gaze Point

Accessible Literacy Learning

Boardmaker 7 ikon

Boardmaker 7

Boardmaker Student Center ikon

Boardmaker 7 Student Center

Tobii Dynavox Windows Control Ikon

Windows Control

Äldre program

Tobii Dynavox Classic Gaze Interaction Ikon

Classic Tobii Gaze Interaction

Tobii Dynavox Communicator 4 mjukvara

Communicator 4

Series 5 mjukvara

Series 5

Tobii Dynavox Compass Ikon

Compass