Förskrivning

Förskrivning

Förskrivningsprocessen

Finansiering av hjälpmedel

Hjälpmedel delas upp utifrån vilken funktionsnedsättning som ska kompenseras, såsom hjälpmedel för kommunikation i form av exempelvis samtalsapparater. När det gäller hjälpmedel för vård, behandling och för det dagliga livet är det regioner och kommuner som erbjuder dessa. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för arbetshjälpmedel.

Partnerfönstret på en I-Series som visar uttrycket  “Power to be you”

Hur fungerar det

Hjälpmedel ingår bland annat i habilitering och rehabilitering som en viktig del inom hälso- och sjukvården. Regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda hjälpmedel till dem som behöver det. Beroende på var du bor kan det variera vilket/vilka hjälpmedel du kan få, vad det kostar och vart du ska vända sig för att få ett hjälpmedel. Vissa hjälpmedel, så kallade egenansvarsprodukter, får du köpa själv. Vad som räknas som egenansvarsprodukter avgör regionerna och kommunerna.


Hit vänder du dig

För att få ett hjälpmedel behöver du först träffa en förskrivare (arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut, logoped, audionom, synpedagog och/eller sjuksköterska). Det börjar ofta med kontakt med en vårdcentral eller vårdmottagning och du går sedan vidare till en förskrivare. Ibland behövs remiss från en läkare.

En logoped som arbetar med ett barn för att avgöra hans kommunikationsbehov

Ung flicka och hennes mamma som kommunicerar tillsammans på en Tobii Dynavox enhet

Förskrivaren bedömer

Innan ett hjälpmedel skrivs ut måste du få ditt behov bedömts av en förskrivare. Förskrivaren undersöker hur dina funktioner påverkar olika situationer i vardagen och vilka behov och önskemål du har. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta, och vad målet är med att använda hjälpmedlet.


Så går utprovningen till

När behovsbedömningen är klar kommer du tillsammans med förskrivaren fram till vad som passar bäst. Du är själv delaktig i valet av hjälpmedel men förskrivaren är alltid ansvarig. Förskrivaren är också med när du provar hjälpmedlen. Vissa hjälpmedel behöver anpassas individuellt, och den som förskrivit hjälpmedlet ska också följa upp att allt fungerar som det är tänkt.

En flicka som kommunicerar med sin logoped med hjälp av sin Tobii Dynavox enhet
Kvinna som lär sig mer om sina hjälpmedelsalternativ

Kan du själv välja hjälpmedel?

I första hand väljer förskrivaren ur det utbud som är upphandlat, men om behovsbedömningen visar att hjälpmedlen inte tillgodoser behoven kan förskrivaren i vissa fall ansöka om att skriva ut ett annat hjälpmedel. I vissa regioner och kommuner finns också möjlighet till det som kallas ”fritt val av hjälpmedel”. Det innebär att du i stället för ett förskrivet hjälpmedel får en så kallad rekvisition på en viss summa att själv köpa hjälpmedel för. Det går också att själv lägga till pengar och välja ett dyrare alternativ.

Vad kostar det?

Avgifterna som du betalar för att få ett hjälpmedel varierar. Ibland är det kostnadsfritt, eller så betalar du en så kallad förskrivnings- eller utprovningsavgift. Det förekommer också att man betalar en besöksavgift hos förskrivaren. På vissa ställen finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel, så att du bara betalar kostnader upp till en viss gräns. Om fritt val av hjälpmedel tillämpas där du bor köper du hjälpmedlet själv. Då får du en rekvisition på en summa.

Pojke och hans mamma på ett möte med sin logoped
Mamma och son kommunicerar tillsammans med hjälp av en Tobii Dynavix enhet

Köpa hjälpmedlet själv?

Du kan köpa hjälpmedlet själv, utan kontakt med vården. Till exempel om behovsbedömningen visar att behoven inte motsvarar kraven för att ett hjälpmedel ska förskrivas, eller om du vill ha ett extra hjälpmedel. En del hjälpmedel räknas också som egenansvarsprodukter.

Vad händer sedan med hjälpmedlet?

När du fått ditt hjälpmedel får du information om vart du ska vända dig om det behöver repareras eller underhållas. Oftast behöver du inte betala något själv för reparation och service av ett hjälpmedel som förskrivits. Om hjälpmedlet försämras med tiden, trots service och nödvändigt underhåll, ska du vända dig till den som skrev ut hjälpmedlet. Du kan också ha rätt att träffa en annan förskrivare om du är missnöjd med den du först träffat. Det finns olika möjligheter att klaga på vården om du upplever att du inte blivit bra bemött eller inte fått rätt vård.

Tobii Dynavox-tekniker som reparerar en enhet