Vad är AKK?

Vad är AKK?

Vad är AKK?

Överblick

Första steget med AKK

Om du har hittat oss är du kanske ansvarig för någon som kämpar med sin kommunikation. Det kan vara ett barn med autism som inte kan prata, en partner med ALS som inte kan använda sina händer eller sin röst, eller en förälder som drabbats av en stroke. Du kanske till och med tidigare har hört talas om alternativ och kompletterande kommunikation tidigare, även kallat AKK.

En flicka som använder Tobii Dynavox I-Serien och lågteknologisk AKK för att prata med människorna omkring henne

En mänsklig rättighet

Kommunikation är en mänsklig rättighet, alla har rätt att bli talade till och inte om. Alla har rätt att själva få veta vad som händer, att få vara delaktiga och kunna komma till tals. Alla har rätt till ett kommunikationssystem hela tiden. För dem som har en funktionsnedsättning är AKK ett sätt att ta del av denna grundläggande mänskliga rättighet.AKK är ett verktyg, en strategi, ett stöd eller någon form av kommunikation som används tillsammans med, eller istället för, talat språk.

Många möjligheter

Alternativ kommunikation finns i flera olika varianter och ger möjligheten att uttrycka sig på det sätt som passar bäst. Det är ofta någon av följande lösningar:

Kroppsförankrad AKK

Gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck, tecken och ljud.

Lågteknologisk AKK

Utskrivna kommunikationsböcker eller sidor med symboler/text som man kan peka på.

Högteknologisk AKK

Pekskärm som omvandlar symboler och text till tal, eller enheter som styrs med ögonen.

Vår AKK-vision

Vårt perspektiv på AKK kan summeras med ett par koncept...

En man använder Tobii Dynavox I-Serien för att kommunicera

Alla kan

Du har kanske hört att någon är för ung, för gammal eller har för nedsatt förmåga för att kunna kommunicera. Vi tror inte att någon är “för mycket” någonting när det gäller förmågan att kommunicera. Den nuvarande nivån är grunden och inte taket för en individs förmåga. Ingen kan veta hur långt en person kan nå innan han eller hon fått försöka.


Små framgångar räknas

Att lära sig tar tid. Ibland går det lätt, men det kan också gå framåt med små steg. Det gäller även AKK. Oavsett om personen du känner lär sig fort eller långsamt, är varje steg i rätt riktning en framgång som lägger grunden för nästa kliv. Låt inte rädslan för att göra fel hindra dig från att starta eller hålla ut. Vi finns här och hjälper dig på din väg mot framgång.

Logoped och barn lär sig nya saker i skolan på en Tobii Dynavox AKK enhet

Ung kvinna som använder sin ögonstyrning från Tobii Dynavox för att kommunicera med sin familj

Styrkan med ett team

Första steget börjar med utbildning av omgivningen, med personen som använder AKK i centrum. Nyckelpersonerna kring denna brukar kallas för nätverk och inkluderar bland annat föräldrar, partner, syskon, släktingar, lärare, assistenter och specialister - alla som spelar en avgörande roll för att modellera bästa sättet att använda AKK-verktygen. Ett starkt nätverk ger styrka åt er kommunikation.


“The Power to be You”

Alla har potential att kommunicera, för några är det bara en större utmaning. Vi kallar det "Power to be You". Våga ha förväntningar. AKK handlar om att få en röst och möjligheten att ta egna beslut, vilket är mer än att välja mellan alternativ som andra presenterar. Det ger den som inte har ett tal möjlighet att kunna påkalla uppmärksamhet, be om något, att kunna uttrycka sina känslor och att själv välja eller välja bort.

Barn och mamma som använder sin Tobii Dynavox Indi

Viktigt att veta

Myter

Du kanske har hört att AKK kommer att hindra ett barn från att tala eller en vuxen att återfå sitt tal. Forskning visar på motsatsen. Vi har samlat en lista av AKK-myter och information som motbevisar dem.


Din AKK-resurs

Oavsett var du befinner dig i processen med AKK har du kommit rätt. Vi har verktygen och experterna som ger svar på alla dina funderingar och frågor. Vi finns här för dig när du är redo.

Spräng AKK-myterna

En lista på de vanligaste myterna om AKK och forskningen och expertisen som eliminerar dem.

AKK påverkar talet

Den här myten grundar sig på tron att användning av AKK betyder att ge upp det verbala talet. Sanningen är att AKK kan förbättra talförmågan.

Man kan vara för ung för AKK

Den här myten baserar sig på tron att barn måste ha en viss kronologisk ålder för att kunna använda AKK. Sanningen är att AKK ökar barns deltagande i utvecklingsmässigt viktiga sociala och pedagogiska miljöer samt i leksituation.

AKK är inte nödvändigt för en person som kan tala lite

Den här myten är baserad på tron att om man har lite tal är det tillräckligt för grundläggande kommunikation. Sanningen är att begränsat tal gör det svårt för alla att uttrycka vad de verkligen vill eller känner. Det begränsar möjligheten att delta i vardagen.

AKK kan sättas in för tidigt efter en stroke eller hjärnskada

Den här myten baserar sig på tron att användning av AKK för snabbt efter en stroke eller hjärnskada kan förhindra förmågan att kunna tala igen. Sanningen är att AKK snarare kan spela en viktig roll i rehabiliteringen efter en neurologisk skada.

En person kan ha för stor nedsättning för att använda AKK

Den här myten baserar sig på tron att en persons kognitiva eller fysiska förmågor kan vara för allvarligt nedsatta för användning av AKK. Sanningen är att så länge du andas kan du använda AKK – det kan användas av alla, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning.

Lågteknologiskt AKK före introduktion av högteknologisk AKK

Den här myten baserar sig på tron att en person måste kunna gå innan de kan springa. Sanningen är att tillhandahållandet av AKK-verktyg och tekniker inte följer någon speciell ordning. Det är en serie av beslut som tas och regelbundet omprövas utifrån personens nuvarande och framtida förmågor och behov.

Basord är bättre än fraser inom AKK

Den här myten baserar sig på tron att det är bättre att använda basord och perifera ord för att sätta ihop meningar, än att använda fraser. Sanningen är att en mix av formspråk och nybildade fraser är avgörande för verbala kommunikatörer - och borde därför vara lättillgängliga och läras ut även till AKK-kommunikatörer.