Försäljningspolicy

Våra lokala Tobii Dynavox kontor och partner får endast marknasföra och sälja våra produkter till boende i det land där de själva finns, de kan med andra ord inte exportera till andra länder, av följande orsaker:

 

  • Vissa produkter är medicinklassade och måste kunna spåras vid en återkallning eller liknande. Om Tobii Dynavox produkter lämnar landet där de köpts, blir spårning i princip omöjlig att genomföra och det kan innebära fara för användaren.
  • Våra återförsäljare och partners är bara ansvariga för ”first line support” för enheter som sålts inom deras geografiska område. De har inga skyldigheter att erbjuda support för produkter som importerats privat.
  • Varken återförsäljare eller partner har tillstånd att sälja eller exportera Tobii Dynavox produkter till ett annat land om så inte särskilt har överenskommits.
  • Utbildning, service, support och garantiåtaganden kan endast erhållas i det land där produkten sålts.
  • Om en produkt som importerats privat behöver service eller reparation måste den sändas tillbaka, på köparens egen risk, till den återförsäljare eller lokala Tobii Dynavox-kontor som sålde den. På vissa marknader kan frakten innebära problem med tullen. Varken Tobii Dynavox eller återförsäljare kan hållas ansvariga för de problem som detta kan orsaka.