Brocks historia

Brocks historia

Visa din personlighet

Lär känna Brock

6-åriga Brock älskar att skratta och busa. Han kan springa omkring, hoppa och leka i flera timmar, om det inte är så att han tar isär saker för att se hur man sätter ihop dem igen. När Brock var liten, märkte hans mamma och pappa att han hade svårt att få orden att komma ut, ett tidigt tecken på autism. När Brock hade fått sin diagnos fick hans föräldrar lära sig om AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och olika hjälpmedel för att underlätta Brocks vardag. Sekunden Brock fick sin kommunikationsenhet var han helt fast vid den. Nu berättar han alltid precis vad han tänker på.

Hans ordförråd har utvecklats enormt, vi älskar att höra och se hur vår kille delar med sig av vad han tänker på.

— Brocks mamma Brianna

En ung pojke med autism som använder Tobii Dynavox AKK-app och TD I-110, en talgenererande enhet, med sin logoped.

Livet med kommunikationshjälpmedel

Brocks logoped, Emily, rekommenderade ett högteknologiskt hjälpmedel till familjen. Idag använder Brock TD I-110, en talgenererande kommunikationsenhet med touchskärm, för att be om ett glas juice, leka med sin lillebror Beau, och för att öva på orden han lär sig i skolan. Emily visade enheten på en av Brocks favoritplatser, i hallen på autismcentret. Där utryckte Brock sina första ord ”gå” och ”spring”. Idag tar Brock med sin TD I-110 överallt. Han använder TD Snap, ett kommunikationsprogram där Brock kan upptäcka sida efter sida med färggranna symboler som hjälper honom att bygga sitt ordförråd, var han än är. Brock använder sig också utav PCS-symboler (Picture Communication Symbols), där han kombinerar sin enhet med utskrivna lösningar, så som kommunikationstavlorna på hans center. Dessa är skapade med symboler som finns i TD Snap. Denna kombination av hög och låg-teknologisk AKK gör det lättare för Brock att kommunicera och utvecklas. 

Young boy with autism using Tobii Dynavox AAC app and TD I-110 speech generating device with his SLP

Life with assistive technology

Brock's Speech-Language Therapist, Emily, recommended assistive technology to the family. Brock uses the TD I-110, a touch screen speech generating device, to ask for juice, play with his little brother, Beau, and practice words he learns in school. Emily introduced Brock to the device in one of his favourite places: the hallways of his autism centre, where Brock’s first words were “go” and “run.” Now, Brock takes his TD I-110 wherever he goes. Using TD Snap communication software, Brock can explore page after page of colourful symbols that help him build vocabulary on trips to the zoo, the playground, and other fun places. Like many kids communicating with Picture Communication Symbols (PCS), he often switches between his device and print solutions, such as the communication boards posted on the walls at his centre, which are made with the same symbols found in TD Snap. This mix of high and low-tech AAC makes it easier for Brock to communicate and learn.

Styrkan av ett team

Brocks AKK-resa har förändrat livet, inte bara för Brock själv utan för alla som älskar och bryr sig om honom. Hans mamma, pappa, lillebror Beau, och Emily hjälper alla till att utveckla Brocks unika sätt att kommunicera. Genom att jobba ihop med Emily på centret har Brock blivit mer utåtriktad och engagerad under logopedbesöken. För att uppmuntra honom att använda sin TD I-110 hemma, ställer både mamma och pappa ofta frågor som han kan svara på med symboler han känner till. Beau upprepar ofta vad Brock säger med sin enhet, för att se till att storebror känner sig hörd och lyssnad på. Nu kan Brock säga vad han tycker och hans lekfulla personlighet lyser starkare än någonsin.