1000001

Raster för TD I-110

Raster är ett plastnät som placeras på skärmen på en TD I-110 för att underlätta kommunikation. 3D-strukturen gör det lättare för fingrarna att hitta och trycka på rätt knapp eller tangent. Välj raster utifrån mjukvarukombination, rastertyp och rutnätsstorlek med hjälp av vallistorna nedan. För att rastret ska sitta på plats på din TD I-110 behöver du ett skyddande skal med rasterhållare, som säljs separat.