Vad är ögonstyrning?

Vad är ögonstyrning?

Vad är ögonstyrning?

Hur fungerar det?

Ögonstyrning basfakta

Ögonstyrning eller ögonspårning är en teknik som används för att se var en person fäster blicken på en skärm. Den kan också användas för att styra en dator med ögonen istället för att använda ett vanligt tangentbord eller mus. Med ögonstyrning kan personer med fysiska och kognitiva nedsättningar leva ett rikare och mer självständigt liv.

Ögonstyrning för åtkomst

Det finns olika typer av ögonstyrning inom området kommunikationshjälpmedel:

Talsyntes och kommunikations ikon

Talsyntes

Människor som inte kan prata eller inte kan använda tangentbord, mus eller pekskärm på grund av motoriska utmaningar, kan använda ögonstyrning för att skriva meddelanden med ögonen och låta datorn läsa upp meddelandet.


Ikon för åtkomst av dator

Åtkomst till dator

Skicka meddelanden via e-post, sms eller gör videosamtal. Du når alla funktioner i en Microsoft dator eller surfplatta med ögonstyrning. Håll kontakt med vänner, beställ en pizza eller skriv en uppsats helt på egen hand.


Omgivningsikon

Omgivningskontroll

Många apparater som TV, luftkonditionering och dörrar kan styras med infraröd fjärrkontroll. Människor med begränsad rörlighet kan använda ögonstyrningen på datorn som en fjärrkontroll och styra allt med ögonen.


Ikon för Ökat engagemang

Ökat engagemang

Ögonstyrning kan användas som ett verktyg för lärare, föräldrar och assistenter. Med ögonstyrning och en enkel men kraftfull app som Gaze Viewer kan du se var någon fäster blicken på en skärm och sedan diskutera det.

Hur fungerar ögonstyrning?

Illustration av hur of Tobii Dynavox ögonstyrning fungerar

Ögonstyrning steg för steg

  1. Ögonstyrningen skickar ut ett infrarött ljus.

  2. Ljuset reflekteras i ditt öga.

  3. Dessa reflektioner fångas upp av ögonstyrningens kamera.

  4. Via filtrering och beräkningar vet ögonstyrningen var du tittar.

Det låter kanske lätt, men det ligger mycket forskning och utveckling bakom Tobii Dynavox ögonstyrning för att få det att fungera lika enkelt som diskret.


Så fungerar kalibreringen

För att ögonstyrning ska fungera så bra som möjligt måste enheten känna igen dina unika ögon. Därför måste du göra en kalibrering, där ögonstyrningen mäter hur dina ögon reflekterar ljus. Kalibreringen sker genom att följa en punkt eller video som rör sig över skärmen. Kalibreringsdatan kombinerat med vår unika 3D modell av ett mänskligt öga skapar därefter en så optimal ögonstyrningsupplevelse som möjligt.

Illustration av hur Tobii Dynavox ögonstyrning kalibrerar ögonen

En man använder en Tobii Dynavox enhet med ögonstyrning för att klicka och välja ett objekt på skärmen

Så genomför du ett klick

Det finns tre sätt att klicka med ögonstyrning. Metoden beror på vilken applikation du använder och på dina förutsättningar.

  1. Fokusera: Ett klick genomförs när du fokuserar ögonen på ett område under ett förutbestämt antal millisekunder.
  2. Kontakt: Fäst blicken där du vill klicka och tryck samtidigt på en switch för att utföra klicket.

Vad gör Tobii Dynavox ögonstyrning unik?

Ung flicka som rör på huvudet och använder ögonstyrning i Tobii Dynavox I-Serien

Du kan röra på huvudet

Vår ögonstyrning har en unik och noggrann 3D-modell av ett mänskligt öga. Modellen innehåller bl.a information om ögats fysiska form och hur ljus reflekteras och bryts. Det gör att du inte behöver hålla huvudet stilla när du använder Tobii Dynavox ögonstyrning, du kan röra på huvudet med bibehållen precision och noggrannhet. En stor fördel för den som har okontrollerad huvudrörelse på grund av Cerebral Pares eller för personer med ALS som kan behöva justera sin position under dagen.


Pupillspårning

För att kunna spåra ögat måste ögonstyrningen hitta dina pupiller (eller mer exakt, relationen mellan pupillen och reflektionerna). Det kan göras antingen genom ljus eller mörk pupillspårning. Ljus pupillspårning fungerar på samma sätt som när du får röda ögon om någon tar ett foto med blixt. Genom att placera blixten, i det här fallet ljuset, längre bort från linsen kan man undvika detta. Det kallas mörk pupillspårning.

Illustration av hur Tobii Dynavox ögonstyrning kalibrerar ögonen via ljus och mörk pupillspårning

Ung flicka använder en enhet I Tobii Dynavox I-Serien med sina ögon

Fungerar med nästan alla ögon

Vissa spårar bättre med mörk pupillspårning, andra med ljus. Faktorer som storlek på pupillen, ålder och omgivande ljus påverkar hur bra du ögonstyr oavsett metod. Vår ögonstyrning är unik genom att den växlar dynamiskt mellan ljus och mörk pupillspårning, så att du alltid upplever ögonstyrningen på bästa möjliga sätt.

Fördelar med Tobii Dynavox ögonstyrning

Vår ögonstyrningsteknologi är skapad utifrån nedan fokus:

Teen communicating using a Tobii Dynavox eye tracking device

Enkelhet

Även om ögonstyrning är ett enkelt koncept, är det komplext och forskningskrävande att skapa en produkt som är lätt att använda. Vi strävar efter att göra vår ögonstyrning så enkel att använda som möjligt.


Tillgänglighet

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med teknologin som ligger bakom ögonstyrning. Ett exempel är utvecklingen av ögonstyrning utomhus – branschens första ögonstyrning som gör att du kan styra en enhet utomhus i starkt solsken.

En man kommunicerar med sin flickvän via en Tobii Dynavox enhet med ögonstyrning
Baskettränare med en Tobii Dynavox ögonstyrd enhet