Pressmeddelande för digitala medier

Genom att använda hashtagen #ShareMyTobiiDynavoxger jag uttryckligen Tobii Dynavox AB (Löjtnantsgatan 25, 115 50 Stockholm, Sverige), “Tobii Dynavox” och deras juridiska dotterbolag, full rätt att spara, spela in och använda de bilder, röster, intervjuer och/eller framträdanden som specificeras i detta dokument samt att det materialet nedan där hänvisningar till mig, min bild eller likhet får refereras i alla typer av medier, publiceras, återpubliceras, överföras och/eller sparas för Tobii Dynavox globala affärs- och/eller utbildningsändamål, utan begränsningar vad som gäller medietyp, kanal, publik, tidpunkt eller geografisk plats.

Jag förstår att innehållet kan utan begränsningar anpassas genom redigering och översättning, jag avsäger mig härmed rätten att inspektera och godkänna den slutgiltiga produkten eller produkterna både nu och framöver. Jag ger Tobii Dynavox rätten att använda det materialet jag godkänt, både i sin helhet och delar av det.

Jag avsäger mig härmed alla rättigheter till royalties eller någon typ av ersättning relaterat till användningen av det godkända materialet. Jag är medveten om att jag har rätt att ändra eller återkalla mitt tillstånd genom att lämna ett skriftligt besked till Tobii Dynavox. Jag är även medveten om att ändring eller återtagandet endast träder i kraft vid mottagandet av Tobii Dynavox och endast avser publikationer som inte distribuerats. © Tobii Dynavox AB (Publ)

Jag är medveten om att jag inte äger upphovsrätten till de texter, fotografier, eller filmer producerade av Tobii Dynavox och/eller deras syskonbolag.

Jag intygar att jag är 18 år eller äldre samt att jag har full juridisk rätt att verkställa detta avtal, antingen för egen räkning eller på uppdrag av den person som anges.

Tillstånd på sociala medier ges genom att använda “#ShareMyTobiiDynavox”, och därmed samtycker jag därmed att frige Tobii Dynavox, inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, och juridiska dotterbolag (inklusive moderbolag och eventuella syskonbolag,) från alla anspråk och krav i samband med all typ av användning av det godkända materialet, inklusive ärekränkning, integritets-, publicitetsintrång, andra personliga rättigheter och/eller äganderättigheter utan tidsbegränsning.

För mer information om hur Tobii Dynavox hanterar Personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy.