Core First Kommunikationskartor

Ladda ner och skriv ut PDF-böcker med sidor från vårt program för AKK TD Snap. Dessa kartor ger en bra grund och introduktion för symbolkommunikatörer innan de får sin kommunikationsenhet. De kan också användas som lågteknologisk AKK, det vill säga en enkel lösning för användning i bilen, på lekplatsen, vid poolen eller var som helst där det är opraktiskt att använda en elektronisk enhet. Här kan du ta del av två kostnadsfria versioner av Core First Komkartormunikations.

Vill du individanpassa din Core First Kommunikationskartor? I vårt bildstödsprogram Boardmaker 7 finns kommunikationsböckerna som redigeringsbara mallar.

Överblick

Core First

Våra kostnadsfria Core First Kommunikationsböcker är förenklade, lågteknologiska versioner av vår siduppsättning Core First i kommunikationsprogrammet TD Snap.

Lärare och elev som kommunicerar med basord.

Vad är basord?

Basord är ett urval av små, flexibla ord som omfattar 70–90 % av det vi använder i alla vardagliga situationer. Vår språkstrategi centreras kring ett basordförråd. Det stöder användare från det allra första ordet samtidigt som det stöttar fortsatt språkutveckling.


Vad är Core First?

Core First är en siduppsättning och själva hjärtat i AKK-programmet TD Snap. Det är en smidig och robust lösning som ger personer som har svårt att uttrycka sig med tal ett sätt att kombinera ord och symboler för att kommunicera effektivt.

Elev som använder en siduppsättning med basord

Flicka som använder TD Snap på en Speech Case

Vad är TD Snap?

Core First Kommunikationsböcker är baserade på basord och symbolkommunikation från siduppsättningen Core First som finns i vårt symbolbaserade kommunikationsprogram TD Snap.

Ladda ner och skriv ut

Utskrivbara PDF-filer av Core First material finns tillgängligt på följande språk: