Accessible Literacy Learning (ALL)

ALL™ är ett evidensbaserat läsprogram skapat för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal, som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Eleven tränar via den åtkomstmetod som passar bäst - ögonstyrning, touch eller skanning. ALL finns tillgängligt på en mängd plattformar och enheter, som Windows och iOS och för våra TD I-Series och TD I-110 enheter.

Overview

ALL-metoden

ALL kräver aldrig muntliga svar, vilket möjliggör läsinlärning för alla, även personer med mer omfattande funktionsnedsättningar.

Tobii Dynavox ALL (Accessible Literacy Learning) lärarvy på en SC Tablet

Ett omfattande läsprogram

ALL lär ut de sex grundläggande läsfärdigheterna:

 • Fonemsyntes – Bilda ord genom att sätta ihop bokstavsljud
 • Fonemsegmentering – Dela upp ord i individuella ljud
 • Bokstav-ljud-koppling – Känna igen vilket ljud som hör till vilken bokstav och vice versa
 • Avkodning av enstaka ord – Tillämpa kunskaperna från kopplingen mellan bokstav och ljud för att ljuda vanliga ord
 • Helordsigenkänning – Känna igen ett ord utan att ljuda det
 • Gemensam läsning – Förstå innebörden av text och koppla den till tidigare erfarenhet och kunskap

Vad gör ALL unik?

Elever som lär sig använda Tobii Dynavox ALL på iPads

Multiplattform

ALL finns tillgängligt för teknologi som du redan har – iPads, Windows och Tobii Dynavox enheter som I-Serien, PCEye, I-110 och Indi.


Registrering av sessioner

ALL följer och registrerar elevernas svar under sessionerna, så att du slipper. Registrering är tillåtet för obegränsat antal elever och ger dig möjlighet att justera och anpassa instruktioner. Du kan se övergripande och individuella resultat för varje lektion.

Elev och lärare som läser via Tobii Dynavox ALL

Elev som tränar på att bilda ord med Tobii Dynavox ALL på en iPad

Undervisningslägen

ALL har tre lägen för undervisning:

 • Alla instruktioner och Endast mål är lägen där ALL ger instruktioner och stöd så eleven kan arbeta så självständigt som möjligt.
 • Lärarassisterat läge låter läraren ge eleven instruktionerna och stödet medan ALL sköter resten.

Anpassa undervisningen

Det är lätt att anpassa undervisningen i ALL, vilket bidrar till att hålla elevens intresse på topp. Du kan lägga till elevens favoritord och skapa specialutformade böcker, direkt i appen.

En lärare anpassar Tobii Dynavox ALL för sin elev

Elev och lärare som använder Tobii Dynavox ALL för att läsa tillsammans

Följ elevernas utveckling

Att kunna se var en elev befinner sig i processen är viktigt. ALL registrerar elevens utveckling på ett sätt som gör det lätt att skapa mätbara mål och förbereda individuella utvecklingsplaner (IUP:s).


Årstidsanpassade läsböcker

ALL innehåller ett flertal årstidsanpassade läsböcker som hjälper eleverna att delta i och läsa om relevanta ämnen medan de bygger upp sin läsförmåga.

Lärare och elev läser en årstidsanpassad bok

Tobii Dynavox ALL med ett stort antal högläsningsböcker i original

I paketet

En ALL-licens ger dig:

 • Mjukvaran ALL
 • Framstegsrapporter
 • Obegränsat antal elever
 • Integrerad videohjälp
 • Digital användarmanual
 • Kostnadsfri tillgång till myTobiiDynavox för att lagra och dela ert material
 • Ett stort antal högläsningsböcker

Modell

Tobii Dynavox Accessible Literacy Learning (ALL) logo

Accessible Literacy Learning för iPad

Tobii Dynavox Accessible Literacy Learning (ALL) logo

Accessible Literacy Learning för Windows


Systemkrav

Operativsystem

iOS 7.0 eller senare (iPad 1 stöds inte)

Tillgängligt minne

250 MB

Operativsystem

Windows 7, 8, 9, 10

Tillgängligt minne

250 MB

RAM

1 GB