Garantier

Garantier

Garantier

Överblick

Garantier och support

Alla Tobii Dynavox enheter i Sverige omfattas av vår 2-åriga tillverkargaranti. En del av våra enheter inkluderar även vår utökade garanti TD Care, som består av tillverkargaranti plus ett rejält utökat skydd. Det går att addera TD Care till andra enheter i samband med köp. Vänligen maila sweden.sales@tobiidynavox för mer information och priser.

Nuvarande enheter Typ av garanti Tid Pris
TD I-110 enhet

Tillverkargaranti

TD Care

2 år

3 år

Ingår

Ingår

TD Pilot enhet

Tillverkargaranti

TD Care

2 år

1 år

Ingår

Ingår

Tillverkargaranti

2 år

Ingår

Tillverkargaranti

TD Care

2 år

3 år

Ingår

Ingår

TD Speech Case och TD Speech Case Mini med Tablet
TD Speech Case

Tillverkargaranti

2 år

Ingår

SC Tablet/SC Tablet Mini
(inkl. iPad/iPad mini)

Tillverkargaranti

TD Care

2 år

1 år

Ingår

Ingår

iPad-täckning är inkluderat under tiden för både tillverkargarantin och den utökade garantin TD Care.


Äldre enheter Typ av garanti Tid Pris

I-110

Tillverkargaranti

TD Care

2 år

2 år

Ingår

Ingår

Indi

Tillverkargaranti

2 år

Ingår

Mobile Mini
(inkl. iPad mini)

Tillverkargaranti

2 år

Ingår

Tobii Dynavox tillverkargaranti

Alla Tobii Dynavox enheter omfattas av minst 2-års tillverkargaranti. Andra tillbehör som skal, väskor, raster och monteringsplattor har 90-dagars garanti, och monteringshållare för enheter har 1 års garanti. Vår TD Care garanti är inte tillgänglig för dessa extra tillbehör och monteringslösningar.

Vårt löfte

Vi garanterar att under en period av 2 år från leveransdatum kommer våra produkter att:

 • Överensstämma vad gäller alla material enligt specifikationerna
 • Vara felfria vad gäller material och hantverk
 • Fungera som de ska

*Den 2-åriga garantiperioden startar från det att varan skickats från en av Tobii Dynavox tillverkare i samband med köp. Om enheten repareras eller byts ut gäller originalgarantin enligt första beställningsdatum för ursprungsvarans inköpstillfälle; en ny 2-årsperiod inleds ej.

Begränsningar

Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial som batterier, om inte skada har uppstått på grund av material eller vid tillverkning.

Tobii Dynavox garanterar att, om tillämpligt, batterierna fungerar om de används enligt specifikationer:

 • Nittio (90) dagar från leverans för externa batterier

 • Tolv (12) månader från leverans av Tobii Dynavox produkter med inbyggda batterier

Produkter och tillbehör som säljs av oss men inte tillverkas av Tobii Dynavox täcks inte av Tobii Dynavox tillverkargaranti, ej heller skador eller fel som uppstår på grund av:

 • Tredjeparts produkter

 • Ändringar eller modifieringar av produkt(er)

 • Användning av produkt(er) på ett sätt som inte överensstämmer med avsett bruk

 • Användning av produkt(er) på ett sätt eller för användning på ett sätt som inte anges i användarmanualen

 • Oaktsamhet

 • Normalslitage av hårdvaran

Tobii Dynavox tillverkargaranti anses ogiltig om skada har uppstått, där det enligt vår uppfattning är på grund av att varan plockats isär, reparerats eller modifierats av annan icke-auktoriserad support än Tobii Dynavox.

Garantins giltighet

Tobii Dynavox tillverkargaranti gäller endast för vara som köps direkt från Tobii Dynavox eller en auktoriserad Tobii Dynavox partner. Vänligen notera att om du köper en produkt från en icke auktoriserad handlare så tar du en risk, produkten kan vara en förfalskning, använd, skadad, defekt, stulen eller framtagen för ett annat land med andra säkerhetssystem. Skydda dig själv och din Tobii Dynavox produkt genom att köpa den via rätt kanaler. Du hittar en komplett lista med auktoriserade partners till Tobii Dynavox här. Kontakta oss direkt på +46 (8)- 522 95 020 om du är osäker.

Ansvar

Tobii Dynavox ska inte, under några omständigheter, hållas ansvariga för indirekta eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av försäljning eller goodwill, omsättning eller vinst. Tobii Dynavox ansvar under tillverkargarantin begränsas till inköpspriset, dvs det totala priset för produkter och tjänster som levererats. Den här garantin omfattar inte oavbruten användning av din enhet.

Ingen av parterna ska hållas ansvarig för den andres brist eller förseningar vad gäller fullgörandet av en skyldighet på grund av oförutsedda händelser eller bortom någon av parternas kontroll, som krig, brand, explosioner, strejker, naturkatastrofer, handelsstopp eller regeringsbeslut och begränsningar till följd av detta. Förutsatt att parterna som påverkas av force majeure direkt skickar ut en skrivelse till den andra parten och återupptar med sina åtaganden så fort som möjligt.

Mer information

För att åberopa garantin för en reparation behöver du kontakta oss först och följa några steg.

Utökad garanti

Vi erbjuder en utökad garanti via TD Care.

Vad är TD Care?

TD Care är en utökning av vår tillverkargaranti. Den ingår med en del enheter och kan läggas till vid köp av andra.

Anställd vid Tobii Dynavox som jobbar med produktionen.

Hur fungerar det

TD Care ger en unik nivå av skydd, som omfattar obegränsat antal skadetillfällen per år för enheten, batterier och laddare. TD Care ingår på vissa enheter, och kan läggas till på andra enheter i samband med köp. Vi diskuterar gärna just dina behov.


Vad ingår?

TD Care ger dig följande fördelar:

Skydd vid skador


Inklusive:

 • Obegränsat skydd vid skada

 • Batterier och laddare ersätts/repareras utan kostnad

 • Kostnadsfritt lån av enhet under reparationstiden (i mån av tillgång)

 • Kostnadsfri returfrakt efter reparation

 • Fjärrstyrd problemlösning (kräver internetuppkoppling)

 • Reparationsgaranti

Exklusive:

 • Stöld eller förlust av enheten

 • Medvetet orsakad skada, missbruk eller oaktsamhet

 • Skada orsakad av försök att skruva isär enheten

 • Andra enheter som används tillsammans med din Tobii Dynavox enhet

 • Alla tredjeparts mjukvaror och licenser som installerats efter inköp

Produktens livstidsgaranti

 • Tillgång till mjukvaruuppdateringar

 • Reparationer tillgängliga under produktens livstid

 • Tillgång till tillbehör

Reparationer

 • Garanti på reparationer och delar

 • Certifierade tekniker och reservdelar

 • 90-dagars garanti på reparationer

Support