12008159

Rasterhållare

Raster är ett plastnät som fästs på skärmen på din AKK-enhet för att förbättra åtkomsten för individer med finmotoriska behov. De anpassas för knappar och tangenter, så att de blir lättare att hitta och trycka på. För att fästa ett raster på enheter inom TD I-Serien, TD Speech Case, TD Speech Case Mini, SC Tablet, SC Tablet Mini och Indi behöver du en rasterhållare som kan inkluderas tillsammans med ditt raster eller köpas separat.